torsdag 25 oktober 2007

Myten om den lyckliga regihoran

Det var inte helt oproblematiskt, detta att överlämna sig i händerna på komplett oerfarna regielever. Naturligtvis hade de begåvning och vilja och idéer om vad de vill få fram - men hur de skulle nå dit hade de i flera fall inte en susning om.

Första dagen var rolig och charmig.
Andra dagen var satt kvar i mig på ett obestämbart obehagligt sätt så att jag fick ringa och prata av mig med kursledaren. Det hjälpte lite.
Den tredje och sista dagen kände jag mig som en Stradivarius som ett gäng bergatroll fått tag i och försöker spela på.
(ödmjukhet är en av mina främsta egenskaper)

Inga kommentarer: