lördag 23 augusti 2008

Del III - en försiktig retirering

Gabriel Byström, kulturchef på GP, är en av författarna som skrivit boken "Det osynliga", läser jag.
Jag vill inte direkt påstå att Huskorset kryper till...hm...korset. Fortfarande anser jag att teaterrapporteringen i nämnda tidning lämnar en del i övrigt att önska, men rätt ska vara rätt.

Huskorsets tidigare GP-bashing:
Del Ia Del Ib Del II

Inga kommentarer: