tisdag 12 maj 2009

Jamen väl mött på barrikaderna!

Alltså jag tycker att så många repliker som möjligt, i alla sceniska och filmiska verk, överallt, jämt borde inledas med antingen ett "jamen" eller ett "alltså".
Alltså många, många goda anledningar finns till detta, jag tar mig friheten att lista några här nedan.

* Jamen det skulle innebära ett skarpt och snävt definierande av vårt gebit. Ett klart och koncist statement som skulle, en gång för alla, få tyst på olyckskorparna som med jämna mellanrum kraxar om "en död konstform".

* Jamen det låter naturligare! Vanligt folk (publiken) har mycket lättare att ta till sig teater eller film där skådespelarna låter naturligt. Jag är övertygad om att det får publiken att känna sig hemma och inte så korkade som de i själva verket är.

* Alltså det underlättar oerhört för skådespelaren att finna medel att uppnå sin nödvändiga "aktion", sin "vilja" som det på fackspråk kallas. Med ett "jamen" eller ett "alltså" framför har han/hon medlet serverat på ett fat: "Argumentera mot", "Förklara för" alternativt t.o.m. det oerhört effektiva "fördumma" sin motspelare! Enkelt och briljant.
Jfr ex.vis effekten av repliken:
"Jag älskar dig"
med
"Alltså jag älskar dig"

* Jamen av ovan nämnda anledningar underlättas även regissörs och dramaturgs arbete.

* Alltså en dramatiker kommer givetvis lättare igång med sitt arbete om början på många repliker redan står klar.

* Alltså resultatet kommer att bli en starkare, mer konform och tydlig scen- och filmkonst, det förnyande som genren så väl behöver, ett med högburet huvud befästande av varumärkena "Teater" och "Film".

*

Alltså jag känner så starkt för det här att jag har startat en Facebook-grupp.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Alltså känns det inte som att den här rörelsen egentligen har smygstartat för länge sedan i vårt skrå? Känns liksom bekant, detta. ;)

Anonym sa...

Jamen! "det får publiken att känna sig hemma och inte så korkade som de i själva verket är". Ironi eller ska man känna sig träffad?

Söderberg sa...

jamen, ha ha ha ah ha hohohohoho.

alltså, är du fortfarande full?

Die Quelle sa...

Bra. I smyg (?) satsar jag varje dag på att smutsa ned mitt språk. Jag använder mig bland annat av liksom mycket.

Huskorset sa...

Suz: Jamen ja-a!. Och äntligen har vi ett forum!

Anonym (Nu måste jag av uppenbara skäl frångå min föresats att inleda svaren med "jamen" eller "alltså" här, även om det bär mig emot, särskilt som kommentatorn behagar vara ANONYM):
Det är en subtil men FET känga. Men inte åt ditt håll.

Söderberg: Jamen jag börjar tro det.

DQ: Jamen alltså det är inte smuts! Det är LHD! Linguistc High Definition!

Anders (Med en kniv) sa...

Så jävla jävla bra! Jag tror jag har hittat min huvudfråga i europaparlamentsvalet. Var står partierna när det gäller det här?

Alltså mitt dramatikerhuvud bubblar redan av alla pjäser som kommer att skriva sig sjävla nu!

Anders Sparring sa...

Jamen jag håller fullständigt med kniven. Jag är också full av inspiration. Det känns nästan som när jag skaffade screenwriter, jag är akut inspirerad.

men

Allstå som TV-dramatiker har jag utvecklat en allergi mot alla småord som kan inleda en replik. Alla "jaha", "men", "eh" och sånt som kan inleda en replik, stryker jag i sista version. Och döm då om min förvåning när jag får se verket på TV och upptäcker att skådespelarna har lagt till egna små startstreckor i form av "alltså" eller "jamen".

För övrigt - och nu blajjar jag bara vidare för att jag inte vill börja jobba, utan mycket hellre sitter här och kommenterar - bör väl sveriges vanligaste filmreplik de senaste åren vara någon utav dessa två:
1)Varför har ingen informerat mig?
2)Fattar du vad du har gjort mot mig?

Anders (Med en kniv) sa...

@Sparring - Jag är annars lite inne på Jan Berglins linje, som hävdar att det måste vara ett av Micke P framrutet "Släpp vapnet för helvete!"