fredag 23 september 2011

Avsändare okänd

Kära Brorsilverbow!
Jag är just utkommen från rehab och kan därför inte feuda med dig. Tyvärr vet jag inte, och kan inte gissa, vem du är och kan följaktligen inte avböja på ett hövligt sätt. Jag konsulterade Magdalena Ribbing, eftersom hon skriver en WF-appendix till senaste utgåvan av Vett&Etikett, men hon hade inte blivit klar till Bokmässan (detta pga för mycket eget WF-ande) och ville absolut inte inte läcka några råd på det världsomspännande datornätverket.
Tack och förlåt! All lycka! Må triple-triplarna regna över din stig!
mvh
Huskorset

Inga kommentarer: