lördag 23 juli 2011

Norges sak är vår *EDIT

Jag känner en maktlös sorg över mänsklighetens oförmåga att hantera sin arts tillgångar i kombination med artens enorma landvinningar i kraft av sin intelligens, uppfinningsrikedom, konsekvenstänkande, sin förmåga till empati och innehavet av ett något så gudomligt som ett samvete. Utvecklingen går för fort för oss. Vi hinner inte med varandra. Gamla regler funkar dåligt i nya medier, nya regler är icke förenliga med äldre sätt att kommunicera.
Tragedin i Norge förlamar hjärnan med sin ofantliga ofattbarhet. I sin status på FB skriver Pionen såhär, om Reinfeldt - men minns att han är inte ensam:
"Reinfeldt betonar att det handlar om "en ensam galning". Vi har en statsminister som saknar förmåga till samhällsanalys".
* EDIT: Mer uppmärksamt lyssnande vänner har på FB upplyst mig om att statsministerns ord inte föll som i citatet ovan. Hänvisar vidare till hans uttalande på regeringens hemsida. Det kan diskuteras dock vad han menar med att "visa på en annan väg". Det tycker jag sannerligen inte hans politik hittills gjort.

Inga kommentarer: