lördag 18 juni 2011

Ni läser väl Tankesmedjans Det Osynliga blogg?

Det är en tankesmedja som arbetar för att bekämpa Alliasens (om dom googlar) nedmontering av den andliga infrastrukturen i Sverige. F.ö. ett mycket bra uttryck, det där, som jag sagt förut. (I den länken kom ett inlägg med som inte handlar specifikt om TDO, men nu när jag läste om det var det så bra att det fick ändå vara kvar, haha. Det är det som slutar med två goda råd till unga kvinnor)
Termen andlig infrastruktur översätts ungefär till "de i pengar icke mätbara tillgångarna i ett land". Kultur, kulturhistoria, allmäm humanism, bildning, etcetera, fyll i själv.

Inga kommentarer: