måndag 6 oktober 2008

Have we come a long way or what!?

Jag fick ett mail med ett upprop som förtjänar spridning:
"Demokrati i praktiken!
Ämne: 250 miljoner kvinnor - och ingen duger?
Inom det närmaste året ska fyra tunga positioner inom EU tillsättas:
* En permanent ordförande för Europeiska rådet
* En representant för utrikes- och säkerhetspolitik
* En talman för parlamentet
* En ordförande för kommissionen
I dagsläget är ingen kvinna aktuell för någon av dessa poster.
Det är dags för förändring. Om uppropet får minst en miljon
underskrifter så måste EU-kommissionen ta upp frågan, enligt
principen för deltagandedemokrati i Lissabonföredraget.
Tycker du att det är hög tid att få in fler kvinnor på de högsta
positionerna i EU, skriv under."
Klicka här för att underteckna.

3 kommentarer:

Anonym sa...

OK! Det är gjort. Jag har undertecknat för självklaart skall vi ha fler kvinnor överallt ... i politiken... i näringslivet... men tvärtom i skolvärlden och sjukvården där vi behöver fler män. Balans! Kram!

Godiva sa...

Ja, för fanken!

Huskorset sa...

Bravo!